Biện pháp kĩ thuật canh tác kết hợp nông - lâm không được sử dụng ở miền đồi núi:

A.

làm ruộng bậc thang.

B.

đào hố vẩy cá.

C.

trồng cây theo băng.

D.

kinh nghiệm "Đốt, phá, chọc, tỉa" của đồng bào vùng cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kinh nghiệm "Đốt, phá, chọc, tỉa" của đồng bào vùng cao.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...