Biện pháp không thích hợp để hạn chế tính thất thường của khí hậu của nước ta là

A.

đẩy mạnh thâm canh tăng vụ.

B.

chuyển đổi cơ cấu mùa vụ hợp lí

C.

làm tốt công tác dự báo thời tiết

D.

tích cực làm công tác thuỷ lợi, trồng rừng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

đẩy mạnh thâm canh tăng vụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...