Biện pháp không đúng để giải quyết việc làm ở thành thị là

A.

phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ quy mô nhỏ, sử dụng nhiều lao động

B.

đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm

C.

mở rộng liên kết, đầu tư nước ngoài, hợp tác lao động quốc tế.

D.

phân bố lại dân cư giữa thành thị và nông thôn

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

phân bố lại dân cư giữa thành thị và nông thôn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...