Biện pháp hiệu quả nhất để phát triển ổn định diện tích cây cà phê ở Tây Nguyên là:

A.

Bảo đảm lương thực, thực phẩm.

B.

Xây dựng giao thông.

C.

Đào tạo lao động kĩ thuật.

D.

Đẩy mạnh y tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bảo đảm lương thực, thực phẩm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...