Biện pháp hàng đầu và lâu dài để giải quyết nạn đói là gì?

A.

Tăng gia sản xuất.

B.

Khai hoang.

C.

Đắp đê phòng lụt

D.

Cày cấy hết diện tích.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...