Biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn lao động hiện nay ở nước ta là

A.

xây dựng nhiều xí nghiệp công nghệ cao.

B.

phát triển giáo dục và đào tạo.

C.

đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

D.

tổ chức hưỏng nghiệp và dạy nghề.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tổ chức hưỏng nghiệp và dạy nghề.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...