Biện pháp để giải quyết việc làm ở thành thị là

A.

đưa lao động lên các vùng kinh tế mới ở vùng núi.

B.

di dân về các vùng nông thôn.

C.

phát triển các cơ sở công nghiệp, dịch vụ quy mô nhỏ.

D.

xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp nặng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

phát triển các cơ sở công nghiệp, dịch vụ quy mô nhỏ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...