Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp là

A.

Ngăn chặn nạn du canh, du cư.

B.

Chống suy thoái và ô nhiễm đất.

C.

Thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc.

D.

Áp dụng biện pháp nông lâm kết hợp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...