Biện pháp chủ yếu nhằm tăng ngân sách Đông Dương của Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A.

         đầu tư vào nông nghiệp.

B.

         phát triên ngoại thương.

C.

         đẩy mạnh khai mỏ.

D.

         tăng thuế và ban hành nhiều loại thuế mới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 77, suy luận Cách giải: Thực dân Pháp thi hành các biện pháp tăng thuế, do vậy, ngân sách Đông Dương thu đuợc năm 1930 tăng gấp ba lần so với năm 1912. => Biện pháp chủ yếu nhằm tăng ngân sách Đông Dương của Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất là tăng thuế và ban hành nhiều loại thuế mới. Đáp án đúng là D!            

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...