Biện pháp chủ yếu để giải quyết việc làm ở thành phố là

A.

xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp có quy mô lớn.

B.

phát triển các cơ sở công nghiệp và dịch vụ quy mô nhỏ.

C.

đẩy mạnh việc tham gia lao động quốc tế.

D.

đưa lao động đến các vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

phát triển các cơ sở công nghiệp và dịch vụ quy mô nhỏ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...