Biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng và phát triển rừng hiện nay đồng thời trồng rừng trên đất trồng đồi núi trọc là kế hoạch của loại rừng nào chủ yếu?

A.

Rừng phòng hộ.

B.

Rừng đặc dụng.

C.

Rừng sản xuất.

D.

Rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Rừng phòng hộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...