Biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia đi qua

A. 17 tỉnh
B. 18 tỉnh
C. 19 tỉnh
D. 20 tỉnh
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia đi qua 19 tỉnh từ Điện Biên đến Kiên Giang (Atlat trang 4-5)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...