Biển Đông nằm trong vùng khí hậu

A. Cận nhiệt đới gió mùa
B. nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. Xích đạo và cận Xích đạo.
D. ôn đới Hải Dương và cận nhiệt gió mùa.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Biển Đông nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa (sgk Địa lí 12 trang 36)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...