Biển Đông là một trong số các biển lớn của thế giới có diện tích là:

A.

3,447 triệu km2.

B.

4,347 triệu km2.

C.

4,437 triệu km2.

D.

4,743 triệu km2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...