Biển Đông là một trong số các biển lớn của thế giới có diện tích là:

A.

3,447 triệu km2.

B.

4,347 triệu km2.

C.

4,437 triệu km2.

D.

4,743 triệu km2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3,447 triệu km2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...