Biển Đông là một biển lớn đứng hàng thứ mấy trong số các biển trên thế giới?

A.

Hàng thứ 2.

B.

Hàng thứ 3.

C.

Hàng thứ 4.

D.

Hàng thứ 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hàng thứ 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...