Biển Đông là cầu nối giữa hai đại dương

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương
B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương
D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Biển Đông là cầu nối giữa 2 đại dương Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...