Biển Đông đóng vai trò quan trọng nào trong sự phát triển kinh tế của nước ta hiện nay?

A.

Vận tải hàng hải các nước trong khu vực và quốc tế.

B.

Xây dựng hải cảng và phát triển du lịch.

C.

Cung cấp nhiều loại tài nguyên.

D.

Vận tải hàng hải các nước trong khu vực và quốc tế và xây dựng hải cảng và phát triển du lịch hoặc cung cấp nhiều loại tài nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vận tải hàng hải các nước trong khu vực và quốc tế và xây dựng hải cảng và phát triển du lịch hoặc cung cấp nhiều loại tài nguyên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...