Biến động di truyền là hiện tượng:

A.

Tần số tương đối của kiểu gen trong quần thể biến đổi khác xa với tần số tương đối của kiểu gen ở quần thể gốc.

B.

Tần số tương đối của các alen trong quần thể biến đổi một cách đột ngột khác xa với tần số các alen đó ở quần thể gốc.

C.

Biến dị đột biến phát tán trong quần thể và tạo ra vô số biến dị tổ hợp.

D.

Quần thể có kiểu gen kém thích nghi bị thay thế bởi quần thể có kiểu gen thích nghi hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tần số tương đối của các alen trong quần thể biến đổi một cách đột ngột khác xa với tần số các alen đó ở quần thể gốc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...