Biển Đông có ảnh hưởng như thế nào đối với thiên nhiên Việt Nam?

A.

Khí hậu mang tính hải dương điều hoà.

B.

Địa hình ven biển đa dạng và đặc sắc.

C.

Cảnh quan thiên nhiên rừng ưu thế.

D.

Khí hậu mang tính hải dương điều hoà và địa hình ven biển đa dạng và đặc sắc hoặc cảnh quan thiên nhiên rừng ưu thế.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...