Biển Đông ảnh hưởng đến tính chất nào sau đây của khí hậu?

A. Mang lại cho nước ta nhiệt độ cao, nóng quanh năm
B. Mang lại cho nước một lượng mưa và độ ẩm lớn
C. Mang lại cho nước các loại gió hoạt động theo mùa
D. Mang lại tài nguyên sinh vật phong phú
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Biển Đông là nguồn dự trữ ẩm dồi dào, làm tăng ẩm các khối khí qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn (sgk Địa lí 12 trang 36)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...