Biến đổi số lượng của quần thể là hiện tượng:

A.

do ảnh hưởng của môi trường sống kích thước của quần thể tăng cao.

B.

sự tăng giảm số lượng cá thể của quần thể để phù hợp với hoàn cảnh sống.

C.

do ảnh hưởng của nguồn sống làm số cá thể của quần thể giảm mạnh.

D.

giới hạn kích thước của quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sự tăng giảm số lượng cá thể của quần thể để phù hợp với hoàn cảnh sống.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...