Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau CTTG II là gì ?

A.

Các nước châu Á đã giành được độc lập

B.

Là thành viên của tổ chức ASEAN

C.

Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính thế giới

D.

Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...