Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau CTTG II là gì ?

A.

Các nước châu Á đã giành được độc lập

B.

Là thành viên của tổ chức ASEAN

C.

Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính thế giới

D.

Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các nước châu Á đã giành được độc lập

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...