Biến đổi hoá học nào sau đây được gọi là sự oxi hoá?

A.

Ca  Ca2+ + 2e.

B.

CO2 + H2 H+ + .

C.

Ca2+ + 2e  Ca.

D.

H+ + OH H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ca  Ca2+ + 2e.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...