Biến đổi của cơ thể chứng tỏ tiếng nói đã phát triển ở loài người là:

A.

xương hàm dưới nhỏ dần.

B.

hộp sọ phát triển.

C.

trán rộng và thẳng.

D.

hàm dưới có lồi cằm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...