Biên độ nhiệt trong năm của miền khí hậu phía Bắc là?

A.

< 80C.

B.

≥ 90C.

C.

> 160C.

D.

< 80C; ≥ 90C; > 160C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

≥ 90C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...