Biên độ một dao động điều hoà bằng 0,5 (m). Trong thời gian 5 chu kì dao động, vật đi được quãng đường bằng:

A.

s = 10 (m).

B.

s = 2,5 (m).

C.

s = 0,5 (m).

D.

s = 4 (m).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...