Biên độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào:

A.

Cách kích thích cho vật dao động.

B.

Cách chọn trục tọa độ.

C.

Cách chọn gốc thời gian.

D.

Viết phương trình dao động x dưới dạng hàm sin hay cosin.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...