Biên độ của vật dao động điều hoà là:

A.

Tầm di chuyển của dao động.

B.

Khoảng dao động lớn nhất về một phía đối với vị trí cân bằng.

C.

Khoảng dao động lớn nhất về hai phía đối với vị trí cân bằng.

D.

Số dao động trong 1 giây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khoảng dao động lớn nhất về một phía đối với vị trí cân bằng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...