Biên độ của vật dao động điều hoà là:

A.

Tầm di chuyển của dao động.

B.

Khoảng dao động lớn nhất về một phía đối với vị trí cân bằng.

C.

Khoảng dao động lớn nhất về hai phía đối với vị trí cân bằng.

D.

Số dao động trong 1 giây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khoảng dao động lớn nhất về một phía đối với vị trí cân bằng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...