Biên độ của vật dao động điều hòa không ảnh hưởng đến?

A.

Chu kì của dao động.

B.

Vận tốc cực đại.

C.

Gia tốc cực đại.

D.

Động năng cực đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chu kì của dao động.

Với bài này, đại lượng nào có biểu thức liên hệ với A thì tức là A ảnh hưởng tới đại lượng đó

vmax = ωA, amax2A, Wmax =

T = 2π

Vậy biên độ A không ảnh hưởng tới chu kì T.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...