Biên độ của vật dao động điều hòa không ảnh hưởng đến?

A.

Chu kì của dao động.

B.

Vận tốc cực đại.

C.

Gia tốc cực đại.

D.

Động năng cực đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chu kì của dao động.

Với bài này, đại lượng nào có biểu thức liên hệ với A thì tức là A ảnh hưởng tới đại lượng đó

vmax = ωA, amax2A, Wmax =

T = 2π

Vậy biên độ A không ảnh hưởng tới chu kì T.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...