Biên độ của một dao động điều hoà không ảnh hưởng đến:

A.

Chu kì của dao động.

B.

Vận tốc cực đại.

C.

Gia tốc cực đại.

D.

Động năng cực đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chu kì của dao động.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...