Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:

A.

Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B.

Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

C.

Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D.

Hệ số của lực cản tác dụng lên vật dao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...