Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:

A.

Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B.

Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

C.

Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D.

Hệ số của lực cản tác dụng lên vật dao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...