Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:

A.

Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B.

Hệ số lực cản môi trường tác dụng lên vật.

C.

Pha ban đầu của ngoại lực tác dụng lên vật.

D.

Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...