Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch bằng  A. Vào thời điểm năng lượng từ trường của cuộn dây bằng năng lượng điện trường của tụ điện thì cường độ dòng điện trong cuộn dây bằng:

A.

0,5 A.

B.

2 A.

C.

1 A.

D.

1,5 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 A.

Ta có: WLmax = WC + WL

Vì năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường nên ta có:

WLmax = 2WL   = 1 A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...