Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch bằng  A. Vào thời điểm năng lượng từ trường của cuộn dây bằng năng lượng điện trường của tụ điện thì cường độ dòng điện trong cuộn dây bằng:

A.

0,5 A.

B.

2 A.

C.

1 A.

D.

1,5 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 A.

Ta có: WLmax = WC + WL

Vì năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường nên ta có:

WLmax = 2WL   = 1 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...