Biên độ của âm xác định bởi:

A.

Độ cao của âm.

B.

Cường độ âm.

C.

Hoạ âm.

D.

Cộng hưởng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...