Biên độ của âm xác định bởi:

A.

Độ cao của âm.

B.

Cường độ âm.

C.

Hoạ âm.

D.

Cộng hưởng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cường độ âm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...