Biên độ của âm xác định bởi:

A.

Độ cao của âm.

B.

Cường độ âm.

C.

Hoạ âm.

D.

Cộng hưởng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cường độ âm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...