Biến điệu tần số là phương pháp cần thiết:

A.

Cho việc nhận sóng vô tuyến.

B.

Cho việc truyền sóng vô tuyến.

C.

Cho việc nhận và truyền sóng vô tuyến. 

D.

Cho việc nhận và truyền sóng vô tuyến đều không đúng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...