Biến điệu tần số là phương pháp cần thiết:

A.

Cho việc nhận sóng vô tuyến.

B.

Cho việc truyền sóng vô tuyến.

C.

Cho việc nhận và truyền sóng vô tuyến. 

D.

Cho việc nhận và truyền sóng vô tuyến đều không đúng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...