Bi kịch của nhân vật trữ tình trong “Tự tình” là bi kịch gì?

A.

Bi kịch của tuổi xuân, của duyên phận

B.

Bi kịch của người góa phụ

C.

Bi kịch của người phụ nữ dưới chế độ nam quyền

D.

Bi kịch của người làm lẽ

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...