Bi (bismut) là chất phóng xạ β-. Hạt nhân con (sản phẩm phóng xạ) có cấu tạo gồm:

A.

84 nơtron và 126 prôtôn.

B.

126 nơtron và 84 prôtôn.

C.

83 nơtron và 127 prôtôn.

D.

127 nơtron và 83 prôtôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

127 nơtron và 83 prôtôn.

Ta có: A = 210, Z = 83  N = A - Z = 127. Do đó hạt nhân con (sản phẩm phóng xạ) có cấu tạo gồm: 127 nơtron và 83 prôtôn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...