Bi (bismut) là chất phóng xạ β-. Hạt nhân con (sản phẩm phóng xạ) có cấu tạo gồm:

A.

84 nơtron và 126 prôtôn.

B.

126 nơtron và 84 prôtôn.

C.

83 nơtron và 127 prôtôn.

D.

127 nơtron và 83 prôtôn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...