Bệnh ung thư thường không được di truyền vì:

A.

Bệnh nhân không thể sinh sản được.

B.

Giao tử mang gen ung thư thường có sức sống yếu, không tham gia thụ tinh.

C.

Gen đột biến xuất hiện ở các tế bào sinh dưỡng.

D.

Bệnh chịu tác động chủ yếu bởi môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gen đột biến xuất hiện ở các tế bào sinh dưỡng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...