Bệnh ung thư thường không được di truyền vì:

A.

Bệnh nhân không thể sinh sản được.

B.

Giao tử mang gen ung thư thường có sức sống yếu, không tham gia thụ tinh.

C.

Gen đột biến xuất hiện ở các tế bào sinh dưỡng.

D.

Bệnh chịu tác động chủ yếu bởi môi trường.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...