Bệnh ung thư có nguyên nhân do:

A.

Bố mẹ truyền cho con.

B.

Do đột biến gen, đột biến NST.

C.

Do chế độ ăn uống quá thừa đạm.

D.

Rối loạn quá trình giảm phân tạo giao tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Do đột biến gen, đột biến NST.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...