Bệnh thiếu máu tế bào hình liềm (HbS) xảy ra do:

A.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính X.

B.

đột biến gen mã hoá chuỗi Hêmôglôbin bêta gây nên.

C.

đột biến nhiễm sắc thể thứ 21.

D.

đột biến gen mã hoá prôtêin bề mặt tế bào cơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đột biến gen mã hoá chuỗi Hêmôglôbin bêta gây nên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...