Bệnh Phêninkêtô niệu xảy ra do:

A.

chuỗi bêta trong phân tử hêmôglôbin có sự trao đổi một axit amin.

B.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính X.

C.

thiếu enzim xúc tác cho phản ứng chuyển phêninalanin trong thức ăn thành tirozin.

D.

dư thừa Tirozin trong nước tiểu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

dư thừa Tirozin trong nước tiểu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...