Bệnh Phêninkêtô niệu xảy ra do:

A.

chuỗi bêta trong phân tử hêmôglôbin có sự trao đổi một axit amin.

B.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính X.

C.

thiếu enzim xúc tác cho phản ứng chuyển phêninalanin trong thức ăn thành tirozin.

D.

dư thừa Tirozin trong nước tiểu.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...