Bệnh Phêninkêtô niệu có thể phát hiện sớm từ giai đoạn sơ sinh nhờ phương pháp:

A.

di truyền tế bào để phát hiện bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể.

B.

phả hệ.

C.

sử dụng giấy chỉ thị màu để trong tã lót, giấy này có phản ứng đặc hiệu với nước tiểu của trẻ bị bệnh.

D.

phương pháp phân tử để xác định gen đột biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sử dụng giấy chỉ thị màu để trong tã lót, giấy này có phản ứng đặc hiệu với nước tiểu của trẻ bị bệnh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...